ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ФІРМИ

    Інноваційна технологія навчання дає можливість підготувати конкурентно-спроможних фахівців з комерційної діяльності, які поряд з новим мисленням, добре володіють теоретичними і практичними основами спеціальності, що відповідає сучасним вимогам до трудових ресурсів України.

 1

2

3

Переваги:

1. Навчання максимально наближено до реальної роботи підприємства, фірми (лише товари та гроші є віртуальними).

2. Навчання здійснюється шляхом багаторазового тренінгу у виконанні окремих і комплексних комерційних операцій під керівництвом досвідченого педагога-інструктора.

3. Навчання здійснюється у підгрупах, чисельністю 8-12 учнів.

4. В умовах НТФ учні мають можливість працювати за 6-8 робітничими професіями за ротаційним принципом, набираючись відповідного досвіду.

5. Учні мають можливість вчитися виконувати всі комерційні операції, не боячись нанести фінансових збитків фірмі.

6. Умови навчання, які створені в НТФ, вимагають від учня розуміння власної відповідальності, оскільки кінцевий результат, напрацьований у підгрупі, залежить від внеску кожного.

А  С  О  Ц   І  А  Ц  І  Я

Український національний  центр

навчально – тренувальних фірм “Централь”

Україна, 01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 24 ;

Тел. /факс : + 38 (044) – 236 – 8004; Е – mail : asso-ntf@mail.ua

www.centralntf.com.ua

 

Шановні колеги !

 

         Асоціація “Український національний центр навчально-тренувальних фірм “Централь” понад 17 років поспіль об’єднує державні навчальні заклади І- ІІ, IV  рівня акредитації та вищі професійні училища і центри професійно-технічної освіти, які проваджують підготовку фахівців для сфери комерційної діяльності в системі ступеневої професійної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „кваліфікований робітник” – „молодший спеціаліст”.

         Випускники цих навчальних закладів користуються підвищеним попитом на ринку праці в Україні, оскільки це є навчання за інноваційною технологією в умовах мережі „навчально – тренувальних фірм (НТФ)” направлене на практичну дію. Створені у навчальних закладах НТФ (членів Асоціації “Централь”) у співпраці з мережею закордонних НТФ, дозволяють їм налаштовувати багатосторонні методологічні, методичні, а також фінансово-господарські стосунки на основі яких і базується процес практичного навчання на віртуальному ринку товарів та послуг.

            Інформація про набір, випуск та працевлаштування учнів та  студентів за спеціальністю “Комерційна діяльність ”наведено у додатку 1 .

    Провадження інноваційної технології в Україні розпочалося після успішної реалізації спільного українсько-німецького проекту Укр.2/94 “Створення комерційних центрів в Україні” в рамках програми “ТРАНСФОРМ” з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності.

    Починаючи з серпня 1998 року, забезпечення діяльності НТФ в Україні за цим напрямком професійної підготовки фахівців  здійснює Асоціація “Український національний центр навчально-тренувальних фірм “Централь,”заснована з цією метою.

     До складу діючих Повноважних Учасників Асоціації “Централь” входять:

 

Київський професійно-педагогічний  коледж імені Антона Макаренка,

Черкаський державний бізнес – коледж,

Черкаський банківський інститут  Університету банківської справи

(м. Київ) Національного банку України,

Волинський технікум Національного університету харчових технологій,

 

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму ,

Національного університету харчових технологій

 

Іллічівський морський коледж Одеського Національного морського університету,

 

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму,

 

Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного

 

Вище професійне училище № 25,м. Хмельницького,

 

ДПТНЗ “Чернігівське вище професійне училище”,

 

ДПТНЗ ”Вінницьке міжрегіональне  вище професійне училище”, 

 

Вище професійне училище №21, м. Миколаїв

 

            Схема діючої організаційної структури Асоціації УНЦ НТФ  Центральпредставлена у додатку 2.

 З метою впровадження діючої інноваційної технології, зарубіжна країна – учасниця зобов’язана набути членство в міжнародній Асоціації “Європен”,

м. Ессен, (Німеччина). Згідно Міжнародного права, Асоціації “Європен” належать всі права власності на вказану інноваційну технологію в світі. Вона визначає   правила та умови її передачі для застосування закордонними країнами – учасницями .

В 2001 року Асоціація УНЦ НТФ“ Централь” отримала міжнародний “Сертифікат”, про що засвідчується її членство у міжнародній Асоціації “ЄВРОПЕН” умовах партнерства зі сплатою щорічних членських внесків і правом  застосовувати її в Україні. Довідково: станом на 01.01.2015 року у світі  функціонує глобальна мережа  навчально-тренувальних фірм з чисельністю понад 7800 одиниць з 42 країн.

Інноваційна технологія професійної підготовки фахівців в умовах НТФ була неодноразово відзначена на  тематичних міжнародних виставках „Сучасна освіта в Україні” та „Інноваційні технології навчання”, що проводять щорічно   Міністерством освіти і науки України і Академією педагогічних наук України.

Так, за підсумками участі Асоціації УНЦ НТФ “Централь” 25-27 лютого 2009 року у Дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2009», 17-19 березня 2010 року у міжнародний виставці «Сучасні навчальні заклади -2010», а також за перемогу у номінації «Інноваційні виробничі та педагогічні технології у професійно-технічних закладах освіти»  Асоціація УНЦ НТФ ”Централь” дворазово отримала «Бронзові медалі».

         Дістала,також, визнання діяльність Асоціації УНЦ НТФ «Централь» на міжнародних навчальних ярмарках, які проводяться  в Німеччині та в інших закордонних країнах—учасницях ,об’єднаних “Європен”.

         Діяльність Асоціації УНЦНТФ “Централь” на освітянському просторі є значним досягненням та позитивним досвідом в удосконаленні системи професійної  освіти в Україні, що сприяло нашій інтеграції до міжнародного освітянського простору (визнання позитивної діяльності Асоціації “Централь” з набуттям у 2001 році членства у Міжнародній Асоціації “Європен”) і підвищенню іміджу нашої держави.

 

Запрошуємо Вас до співпраці !

 

                   З повагою ,

 

Голова Ради Учасників                                                    Ольга Щербак

Асоціації УНЦ НТФ “Централь”

 

 

 

Виконавчий директор

Асоціації УНЦ НТФ “Централь”                                Микола Бондарєв

 

Додаток 1

Додаток 2

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group