Основна мета та завдання

Основне завдання – відпрацювання програми навчання в умовах НТФ за спеціальністю «Комерційна діяльність»  з урахуванням вимог ринку України. НТФ є моделлю для апробації нової технології професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням соціально-економічних умов України для праці в різноманітних сферах підприємницької діяльності, у комерційних структурах, торгівлі. Навчання за цією технологією спрямоване на оволодіння знаннями не взагалі, а на виконання (тренування) конкретного виду діяльності, що дає можливість краще та швидше адаптуватися в ринкових умовах.

 

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group