Історія створення мережі НТФ в Україні

Поступове входження України в Європейський і світовий освітній та інформаційний простір, ринкова трансформація економіки, інформаційно-технологічний розвиток українського суспільства спричиняють зростання та зміну вимог до підготовки фахівців, застосування інноваційних технологій в системі освіти. Саме через освіту можна підготувати людину до інноваційного способу життя, здатну творити і сприймати зміни, нововведення. Важлива роль у реалізації цієї політики відводиться професійній підготовці людей до комерційної, підприємницької діяльності.

У 1995 році в Україні, у рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального міністерства освіти, науки, технологій і досліджень Німеччини та Міністерства освіти України  при активному сприянні Федерального інституту професійної освіти Німеччини  і товариства ім. Карла Дуйсберга, за допомогою фірми «Академія економіки Д-р П. Ран і Партнер ГмбХ» (ФРН), у державних навчальних закладах України були створені і почали працювати Модельні навчальні центри (МНЦ) з навчально-тренувальними фірмами (НТФ) з метою підготовки сучасних фахівців для сфери бізнесу і підприємницької діяльності.

Начально-тренувальна фірма – це нова організаційна форма практичного навчання, що базується на діяльності умовної (віртуальної) комерційної фірми.

Завданням МНЦ було відпрацювання програми навчання в умовах НТФ за спеціальністю «Комерційна діяльність» (спеціалізації «комерсант», «менеджер офісу», «секретар-референт») з урахуванням вимог ринку України. МНЦ є моделлю для апробації нової технології професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням соціально-економічних умов України для праці в різноманітних сферах підприємницької діяльності, у комерційних структурах, торгівлі. Навчання за цією технологією спрямоване на оволодіння знаннями не взагалі, а на виконання (тренування) конкретного виду діяльності, що дає можливість краще та швидше адаптуватися в ринкових умовах.

Орієнтація на практичну діяльність навчання в Німеччині зумовлена дуальною системою освіти, яка передбачає теоретичне викладання в навчальному закладі і паралельно з ним практичне навчання на підприємстві.

За умовами, які реально склалися на Україні, можливість «експортувати» німецьку дуальну технологію в систему державної освіти повністю неможливо. Тому для реалізації проекту в Україні передбачено практичне навчання в умовах навчально-тренувальних фірм навчальних закладів комерційного профілю, так зване «імітаційне навчання». Впровадження даної технології навчання стало можливим завдяки активній підтримці Департаменту професійно-технічної освіти (Сімак А.Д., Томашенко В.В., Десятов Т.М.).

Базою для створення названих моделей стали навчальні заклади України, які готові були сприйняти нові ідеї, нові технології та впровадити їх у практику.

У 1997 році державні навчальні заклади, які запровадили дану інноваційну технологію з підготовки фахівців для сфери бізнесу та підприємницької діяльності в умовах навчально-тренувальної фірми, були об’єднані в Асоціацію «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»» (Асоціація «УНЦ НТФ «Централь»»).

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group