Історія створення НТФ «Іва»

В рамках консультаційної програми «Трансформ» за підтримкою уряду Німеччини  під керівництвом Міністерства освіти та науки України  (наказ №398 від 06.11.97р.) в 1997р. на базі Чернігівського вищого професійного училища створено Навчально-тренувальний центр з підготовки фахівців для підприємницької діяльності (далі – НТЦ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тому ж році розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Комерційна діяльність» за кваліфікаціями: менеджер (комерсант) офісу та секретар-референт. Підготовка спеціалістів за цією спеціальністю здійснювалась за інноваційною технологією. На базі НТЦ створена навчально-тренувальна фірма «ТОВ «Іва», яка імітує діяльність торгово-посередницьких підприємств, а саме займається торгівлею лозовими виробами.

Навчальна фірма складається з двох спеціалізованих кабі-нетів: кабінету комер-ційної діяльності та кабінету секретарської справи. Під час практичних занять, які проводяться двічі на тиждень, учні працюють в відділах навчально-тренувальної фірми – бухгалтерії, відділі купівлі-продажу, складі, канцелярії, відділі кадрів, виконуючи обов’язки того чи іншого робітника (секретаря, бухгалтера, агента з продажу, інспектора відділу кадрів та ін.) і можуть на практиці набути досвід роботи в підприємницькій діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-тренувальна фірма співпрацює з навчальними фірмами України, їх на сьогоднішній день налічується 12 та 1 навчальний банк, через який навчальні фірми здійснюють безготівкові розрахунки та вчаться працювати з готівкою. Всі НТФ України об’єднані в Асоціацію навчально-тренувальних фірм «Централь».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вивчення   базових   дисциплін створені  спеціалізовані кабінети. Для вивчення комп’ютера та комп’ютерних програм  створено  кабінет «Інформатики та комп’ютерної техніки», обладнаний сучасними персональними комп’ютерами та периферійними пристроями.

На сьогоднішній день комп’ютерний парк НТЦ налічує понад 50 комп’ютерів, об’єднаних в єдину локальну мережу та мають вихід до мережі  Internet.

Крім того, з 2004 року наші учні вивчають систему комп’ютерних програм «1С:Підприємтсво», знання якої на сьогодні є важливим критерієм прийому на роботу.

З 2005  року викладачі училища приймають участь в програмі Intel. На сьогодні всі викладачі  та  майстри виробничого навчання  пройшли курси за програмою Intel.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group