Історія створення НТФ «Істр»

     Після важкого періоду перебудови відкрилися нові можливості розвитку освітніх технологій, які були з ентузіазмом сприйняті  як напрямок розвитку училища. Для нового покоління учнів були розроблені нові програми навчання, побудовані на змінах у методиці викладання, на цілком новому погляді на комп’ютеризацію та інформаційні технології, на збалансованості соціально-культурного простору в освіті та загального підвищення культури мислення в напрямку креативності та інноваційності економічного мислення майбутніх фахівців у різних галузях економіки.

     Усвідомлюючи, що майбутнє за цілком новою категорією професіоналів, які отримують освіту на рівні світових стандартів, в 1997 році керівництвом училища був створений навчально-тренувальний центр «Істр» для підготовки фахівців комерційної діяльності, справочинства, туризму. Підготовка фахівців за комерційними спеціальностями здійснюється відповідно до консультаційної програми «Трансформ-Україна-1996»   за прогресивною європейською технологією освіти. Ця технологія передбачає відтворення діяльності справжньої фірми у відповідних відділах навчально-тренувального центра, що не могло не сподобатись учням, їх батькам та фахівцям з «справжнього» бізнесу, які отримували професіоналів з сучасним теоретичним знанням та відмінними практичними навичками роботи з економічною документацією. З цього ж року навчально-тренувальна фірма «Істр» стає членом Асоціації «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь», яким ми є і зараз, додаючи свій внесок до загального розвитку освітніх технологій в училищі та в країні в цілому.

      Підприємство – це відкрита система, що може існувати тільки за умов активної взаємодії з оточенням, тому НТЦ «Істр» активно співпрацює з 12 подібними центрами в навчальних закладах України. Таке практичне навчання, максимально наближене до реальних умов функціонування комерційної організації, сприяє системному оволодінню навичками роботи в колективі та допомагає  нашим учням стати активними, мобільними та соціально дуже адаптованими  людьми.

     У відділах секретаріату і канцелярії в ході виконуваної роботи учні-працівники фірми відпрацьовують навички ведення ділової бесіди, прийому відвідувачів; складання і обробки службової документації; ведення телефонних переговорів; організації нарад і конференцій, засідань, опановують навички роботи з факсом, МІНІ-АТС і іншою оргтехнікою. У відділі кадрів – складають і ведуть установлену документацію по кадрах, набувають навички роботи з відвідувачами, ведуть трудові книжки. У комерційних відділах оволодівають практичними навиками роботи з контрактами, замовленнями, рахунками і іншою документацією; оформляють каталоги, прайс-листи по товарах, яких реалізує фірма; систематизують інформацію, вивчають ринок і проводять маркетингові дослідження, вчаться організовувати ярмарки і рекламувати товар.   У відділі бухгалтерії учні опановують програму «1С: Підприємство» версії 7.7. розв’язуючи наскрізну задачу, складають баланс та фінансову звітність на підприємствах туризму, готельного господарства та комерції.

    У туристичній фірмі у процесі вивчення предмета «Введення в туризм» вони проходять практику, як турагенти, складають різноманітні програми обслуговування, тобто  набувають навичок з цієї спеціальності. В межах вивчення спецкурсу «Ескурсознавство» на замовлення фірми під керівництвом викладача учні беруть участь у розробці туристсько-ескурсійних маршрутів по Україні.

     Працюючи в навчальному готелі «Істр»» на робочому місці покоївки, учні закріплюють теоретичні знання, а саме вивчають: структуру та функції поверхової служби, посадові обов’язки, прибиральні механізми, матеріали, інвентар, систему та організацію білизняного господарства, види прибиральних робіт в приміщеннях, технологію прибиральних робіт в номерах навчального готелю згідно з формами організації праці покоївок, посадові обов’язки чергової по поверху, експлуатаційну документацію, організацію виїзду гостей з готелю, контроль за  зайнятістю номерного фонду, посадові обов’язки та організацію роботи зав. поверхом, систему обліку та збереження майна на поверсі готелю. Під час роботи  в навчальному готелі на робочому місці адміністратора та портьє учні  вивчають структуру та функції служби приймання та обслуговування, посадові обов’язки працівників, технологію бронювання місць і номерів, приймання та розміщення споживачів готельних послуг, забезпечують надання додаткових послуг: замовлення таксі, екскурсій, квитків до театру, авіа- та залізничних квитків. Серед пріоритетних напрямів роботи з розвитку професіоналізму фахівців туризму у навчально-тренувальному центрі визначено викладання спеціальних дисциплін іноземними мовами. Це сприяє підвищенню мотивації вивчення іноземних мов та покращення професійної підготовки в цілому. З цією метою доречним є відкриття тематичних творчих майстерень (іноземною мовою): а) „Екскурсійне бюро”, б) „Готель”, в) „ Туристична агенція” та інші, та проведення учнівських конференцій та професійних конкурсів іноземними мовами, що зробить значний внесок в мовну підготовку фахівців.

    Керівництво навчального закладу сприяє  професійному спілкуванню наших учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання з колегами та учнівською молоддю іншого навчального профілю, а також обміну досвідом. Завжди підтримує можливість взяти  участь НТЦ «Істр» у міжнародних ярмарках навчально-тренувальних фірм у містах Німеччини (Мюнстер, Лейпциг, Нюрнберг, Аугсбург), а також в щорічних ярмарках в різних містах України (Київ, Запоріжжя, Донецьк, Львів, Чернігів, Луцьк, Черкаси). Враховуючи, що це є найефективнішою формою інтерактивного навчання та реальна нагода показати набуті знання, спробувати себе у ролі працівника за обраною посадою в умовах, максимально наближених до реальності.  Ці ярмарки є дуже яскравими подіями в житті нашого закладу, що надихають на плідну працю упродовж всього наступного року.

   Дуже важливим надбанням нашого закладу є також високий рівень вивчення іноземних мов та комп’ютерізація, що складає передумову якісної сучасної освіти. В ІВПУ працює 121 комп’ютер, що складає в середньому 1 комп’ютер на 5 учнів та значною мірою перевищує існуючу кількість комп’ютерної техніки в аналогічних учбових закладах України. В училищі панує атмосфера культури інформаційних технологій, що дозволяє працювати з  широким спектром сучасних мультимедійних технологій навчання. 2 комп’ютерних кабінети, інтернет-клуб, комп’ютерна лабораторія, архів електронних видань для бібліотеки надають можливість всьому колективу почувати себе впевнено серед сьогоденних проблем.

    Основним показником ефективності нової технології є затребуваність  наших учнів на ринку праці.  Ми пишаємось тим, що, починаючи з 1997 року по 2011 рік,  в НТЦ «Істр» було підготовлено 1383 фахівця за професіями «Агент з постачання; адміністратор», «Секретар керівника, оператор комп’ютерного набору», «Агент з організації туризму», та спеціальностями: «Діловодство», «Організація туристичної діяльності», «Комерційна діяльність», більшість яких дуже легко знайшли себе у комерційних фірмах, підприємствах Ізмаїла, району, області та столиці, і навіть,  на суднах інших країн.

     Значною мірою очікуваним і дуже важливим для нас було нагородження училища у 2009 році дипломом МОН України за високі творчі досягнення у інноваційному оновленні національної системи освіти.  Це є показником та оцінкою праці усього колективу ІВПУ в освітній галузі для успішного навчання конкурентоспроможних та сучасних спеціалістів, тому підготовка співробітників такого рівня повністю відповідає потребам ринку трудових ресурсів України.

     З 1 березня 2012 року у зв’язку із зміною статуса навчального закладу, НТЦ «Істр» входить до складу навчально-тренувальних фірм «Централь» від Ізмаїльського вищого професійного училища Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного.

    Ми з впевненістю дивимось у майбутнє, оскільки у нас є все для подальшого розвитку – інноваційні технології, можливість та бажання розвитку, а також чудовий колектив однодумців, спроможний досягати найсміливіших цілей!

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group