Історія створення НТФ «Антей»

У процесі реформування професійно-технічної освіти в Україні відбувалася інтенсивна переоцінка цінностей, долався консерватизм та стереотипи мислення.

В 1998 з’явилися  навчальні заклади нового типу, в діяльності яких були закладенні інновації – пошук шляхів навчання учнів, які зможуть діяти,  приймати рішення у нестандартних соціально – економічних умовах.

Інноваційною технологією навчання в Україні було впровадження такої організаційно – педагогічної форми практичного навчання, як навчально – тренувальна фірма для навчання та підвищення кваліфікації у сфері комерційних професій, що було зумовлено об’єктивними особливостями організації професійної освіти, орієнтованої на сучасний ринок праці. НТФ були створені у рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального міністерства освіти, науки, технологій та досліджень Німеччини та Міністерства освіти і науки України.

Згідно наказу Міністерства освіти України № 163 від 7.05.1998 року училищу було надане право на підготовку фахівців для підприємницької сфери діяльності за європейськими технологіями навчання, а з 1-ого жовтня 1998 року наказом Міністерства освіти України № 350 створений навчально-тренувальний центр “Антей” (НТЦ), який є структурним підрозділом ДПТНЗ “ІВПУМТ”.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group