Історія створення НТФ «Волинь»

В рамках консультативної програми “Трансформ під керівництвом Федерального міністерства освіти, науки, технологій і досліджень Німеччини і Міністерства освіти України при активному сприянні Федерального інституту професійної освіти Німеччини, з допомогою фірми “Академія економіки Д-р П. Ран і Партнер, ГмбХ, м. Лейпціг” (ФРН) в 1995 році в Україні створені і почали функціонувати модельні навчальні центри у формі навчально-тренувальних фірм з підготовки фахівців підприємницької діяльності на базі Київського індустріально-педагогічного коледжу та Вищого професійного училища № 10 м.Черкаси (нині Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців).

Ідея створення такої організаційно-педагогічної форми професійної освіти в Україні була зумовлена об’єктивними вимогами орієнтації освіти на сучасний ринок праці.

При створенні навчально-тренувальних навчальних центрів в Україні використано досвід роботи навчально-тренувальних фірм Німеччини (в містах: Альтенбург, Дессау, Бернбург).

Навчальний процес у навчально-тренувальній фірмі організовано таким чином, що слухач знайомиться як із загальноприйнятими, так і з найновішими заходами і методами у відповідній галузі. Слухачі самостійно оволодівають операціями у всіх відділах тренувальної фірми на робочих місцях під керівництвом викладача-інструктора, отримують досвід роботи в колективі, прийняття рішень, усунення конфліктів та інше. Таким чином, професійне навчання здійснюється в процесі конкретної виробничої діяльності з широким використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки і засобів комунікації. В модельних навчальних центрах відпрацьовуються програми навчання з урахуванням вимог ринку України.

Навчально – тренувальний центр є структурним підрозділом ВТ НУХТ, до складу якого входить навчально-тренувальна фірма “ Волинь” (НТФ “Волинь”).

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group