Керівництво та організаційна структура НТФ «Волинь»

Навчально-тренувальна фірма має функціональну організаційну структуру, створену відповідно до її мети і завдань.

Оскільки НТФ відтворює умови реально діючого комерційного підприємства, то її структура повинна відповідати структурі малого та середнього підприємств, основна діяльність яких полягає в комерційній діяльності.

НТФ має вісім основних підрозділів (відділів), що працюють на загальну мету – продаж товару. Основний вид продукції – товар, що виробляється конкретною галуззю промисловості.

Особливості роботи НТФ, як нової форми організації навчання в системі професійної та вищої освіти в Україні, зокрема моделювання реально діючого підприємства, метою якого є:

  • створення сприятливих умов для формування необхідних знань, умінь і навичок роботи в комерційній діяльності;
  • єдності навчального і виробничого процесів;
  • специфіки внутрішньої функціональної структури;
  • використання у навчальному процесі технологій замкнутого циклу;

– впровадження методики модульного навчання.

Структура організації та обсяг роботи з кожного функціонального напрямку дає змогу визначити оптимальне число осіб, що працюють у навчально-тренувальній фірмі. Розміщення функціональних відділів НТФ на базі ВТ НУХТ є таким:

1

Наведена структура за функціональними особливостями передбачає розподіл праці з чітко визначеними конкретними завданнями та обов’язками груп персоналу. Завдання, що виконуються в межах відділів, якнайповніше відповідають важливим напрямкам практичної діяльності підприємства.

Таки чином, навчально – тренувальна фірма є спрощеною моделлю реально діючої фірми в торгівельній сфері діяльності. Практична цінність моделі фірми полягає в тому, що на її основі слухачі здійснюють інтенсивне навчання методом перебору можливих операцій, які не змінюють реального стану діяльності НТФ і знаходять найбільш оптимальний варіант впливу на процес.

НТФ є моделлю для апробації нових технологій професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням соціально – економічних умов України для подальшої трудової діяльності в різноманітних сферах підприємництва і діяльності в комерційних структурах торгівлі.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group