Керівництво та організаційна структура НТФ «Перлина Поділля»

Наша навчально-тренувальна фірма має функціональну організаційну структуру, створена відповідно до її мети і завдань. Оскільки НТФ відтворює умови реально діючого підприємства, то її структура повинна відповідати структурі малого та середнього підприємства, основна діяльність яких полягає в комерційній діяльності.

Структура організації та обсяг роботи з кожного функціонального напрямку дає змогу визначити оптимальне число осіб, що повинні працювати у навчально-тренувальній фірмі.

Якщо схематично зобразити структуру управління нашої НРТ, то вона буде мати ось такий вигляд:

 

 

Виконавчим директором, нашої НТФ, з 200… р. є Петрова Вікторія Олександрівна. Головним бухгалтером з вересня 2011 р. є Гавриш Наталя Леонідівна

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group