Керівництво та організаційна структура НТФ «Істр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ  МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖУ

Керівник відділу: Петриченко Таїсія Іванівна

 

Функції відділу:

продаж товарів згідно з асортиментом, вказаному в каталозі;

складання документів по продажу товарів;

ведення обліку продажних товарів;

щомісячне звірення чинників фінансово-господарської діяльності з відділами постачання, складу та бухгалтерії;

обробка замовлень на товари фірми «Істр»;

оформляють рекламні тексти, печатну рекламну продукцію.

 

 

ВІДДІЛ КАДРІВ, КАНЦЕЛЯРІЇ, СЕКРЕТАРІАТУ

Керівник відділу: Храпакова Надія Василівна.

 

В цьому відділі учні займають посаду секретарів та виконують їх обов’язки.

Функції відділу:

Відділ кадрів канцелярії, секретаріату призначений для документального забезпечення роботи НТЦ «Істр».

Основними функціями відділу являється:

-прийом, первісна обробка, облік та відправка кореспонденції;

-друкування, розмноження та контроль за виконанням документів;

-формування справ та поточне зберігання документів;

-підготовка документів для відправки в архів;

-методичне керівництво в структурних підрозділах.

 

 

ВІДДІЛ КУПІВЛІ, СКАДУ

Керівник відділу: Богатирьова Таїсія Тихонівна

 

Функції відділу:

-здійснюють оптову закупівлю товару на базі та оприходування на склад;

-ведуть облік товарообігу;

-займаються оптовою та роздрібною купівлею товарів для віртуальних співробітників НТЦ «Істр»;

-проводять аналіз залишків товару на склад;

-здійснюють роботу з постачальниками ( заключають договори, складають претензії);

-складають звіт відділу купівлі складу;

-робота з іноземними партнерами.

 

 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРІЇ

Керівник відділу: Богатирьова Наталія Анатоліївна

 

В відділі «Бухгалтерія» учні займають робочі місця бухгалтера, бухгалтера-касира, головного бухгалтера та замісника бухгалтера.Вони здійснюють виконання бухгалтерських операцій різного рівня складності:

-виконують касові та розрахункові операції;

-начисляють заробітну плату,пільги потимчасовій непрацездатності працівникам НТЦ «Істр», розраховують витрати по відрядження згідно табеля доходів, приказів та інших документів;

-сплачують рахунки українських та закордоних постачальників;

-складають бухгалтерський звіт.

 

 

ВІДДІЛ КАДРОВОГО СПРАВОЧИНСТВА

Керівник відділу: Соболєва Ольга Сергіївна

 

Функції відділу:

підготовляють документи для відправки в архів;

складають документи на віртуальну фірму та відправляють листи до них;

друкують та розмножують документи та контролюють їх виконання;

навчаються правильно оформляти та доставляти документи до керівника фірми або підприємства;

оформляють листи-документи та відсилають їх установ.

 

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА

Керівник відділу: Оленкевич Ольга Олександрівна

 

Функції відділу:

-розробляє інструкцію з діловодства установи, веде табель форм документів установи й альбом уніфікованих документів;

-розробляє бланки документів, їх тиражування та облік;

-організує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, їх узгодження, тиражування;

-організує і забеспечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів, документування роботи нарад;

-здійснює приймання, реєстрацію, попередній розгляд документів, їх відбір і підготовку для доповіді керівництву.

 

ВІДДІЛ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА»

Керівник відділу: Афанасьєва Надія Яківна

 

Функції відділу:

-розробка  програм міжнародних та внутрішніх турів;

-складання та заповнення договорів на надання туристичних послуг;

-здійснення калькуляції на надання послуг;

-пошук партнерів для виконання програм турів;

-пошук клієнтів для здійснення поїздок;

-робота з клієнтами туристичної фірми

 

ВІДДІЛ «ГОТЕЛЬ»

Керівник відділу: Афанасьєва Надія Яківна

 

Функції відділу:

-підготовка готелю для прийому гостей;

-здійснення реєстрації гостей гтелю;

-здійснення різних видів прибирання готельних номерів;

-робота з клієнтами для задоволення їх щоденних потреб, робота з важкими клієнтами;

-організація усіх етапів роботи з гостями готелю.

 

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group