Керівництво та організаційна структура НТФ «Антей»

“Управління” займається розробкою напрямів діяльності навчально-тренувальної фірми, фірми, як діючого підприємства, координацією роботи відділів НТФ. (Директор Ткач Н.А.)

 

 

 

 

 

“Секретаріат” займається підготовкою робочого місця, телефонними переговорами, опрацюванням ділових паперів, підготовкою інформації для керівника, прийомом – передачею інформації, тиражуванням документів, підготовкою засідань та переговорів, організацією прийому відвідувачів. (керівник Симак Л.Г.)

Відділ кадрів” займається створенням структури працюючої фірми, оформленням посадових інструкцій на працівників фірми, формами та методами комплектації штату, штатним розкладом, роботою з персоналом, складанням графіку тарифних відпусток. (керівник Симак Л.Г.)

“Канцелярія” займається організацією документообігу, оформленням та доставкою за призначенням розпорядчих документів, раціональною організацією листування, прийомом та реєстрацією вхідної та вихідної пошти, організацією роботи та контролем за виконанням рішень адміністрації, формуванням справ та подальшим їх зберіганням. (керівник Симак Л.Г.)

«Відділ маркетингу» займається рекламною роботою, складанням каталогів, проспектів, буклетів, прайс-листів, розробкою комп’ютерних презентацій, вивченням ринку, попиту на товари фірми та іншими маркетинговими дослідженнями, підготовкою до ярмарок. (керівник Соловйова А.В.)

“Відділ продажу” займається формуванням пакету документів (замовлення, підтвердження замовлення, накладна, рахунок, податкова накладна), складанням та укладенням договорів купівлі-продажу як з вітчизняними, так  і з іноземними партнерами, роботою з рекламаціями, обліком замовників, контролем виконання умов договорів,  аналізом продажу, звітністю відділу. (керівник Соловйова А.В.)

“Відділ купівлі” займається вивченням ринку та його механізмів, оформленням персональних та фірмових замовлень, вибором товару, плануванням забезпечення фірми матеріальними цінностями, співвідношенням попиту та пропозиції, роботою з персональними замовленнями, накладними; обробкою та контролем  термінів постачання за відповідними угодами. (керівник Патичук К.Ф.)

“Склад” займається оприбуткуванням товарів на складі, реєстрацією товарів у складській книзі надходження та вибуття, реєстрацією товару у картотеці складу, звіркою артикулів  товару з відділом продажу, аналізом товарних залишків на складі, складанням товарних звітів, видачею та списанням товарів, інвентаризацією. (керівник Патичук К.Ф.)

“Бухгалтерія” займається веденням касових, банківських операцій з банком “Славутич” м. Черкаси, обліком основних засобів та нематеріальних активів, обліком малоцінних та швидкозношуючих предметів, обліком товаро-матеріальних цінностей, обліком оплати праці, реалізації, розрахунків з дебіторами та кредиторами; розрахунками з підзвітними особами, розрахунками з бюджетом, інвентаризацією, підготовкою та проведенням місячних, квартальних та річних звітів. (керівник Чернецька О.Ю.)

«Відділ інформаційних технологій» займається  забезпеченням функціонування діючих програмно-апаратних комплексів, підтримкою програмного забезпечення у роботоспроможному стані, його своєчасне оновлення, впровадженням нового програмного забезпечення та удосконалення автоматизації діяльності підрозділів НТФ, своєчасним обслуговування обчислювальної та офісної техніки, підготовкою пропозицій щодо впровадження нової техніки, її тестуванням та налагодженням, обслуговуванням телефонних та комп’ютерних мереж НТФ та училища в цілому, впровадженням нових технологій в навчально-виховний процес.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group