Керівництво та організаційна структура НТФ «Проскурів»

Організаційна структура НТФ «Проскурів»

1.    Відділ купівлі

2.    Відділ продажу та реклами

3.    Бухгалтерія

4.    Склад

5.    Відділ канцелярії

6.    Відділ секретаріату

7.    Відділ кадрів

Основні завдання працівників навчально-тренувальної фірми (учнів) у відділах:

Відділ купівлі: планування закупівельної діяльності навчально-тренувальної фірми; налагодження ділових стосунків з партнерами та укладання договорів купівлі-продажу, договорів постачання; оформлення замовлень на товар; обробка рахунків та накладних, які надійшли від фірм-постачальників; ведення обліку постачальників продукції; розгляд комерційних суперечок, складання претензійних листів; оформлення актів прийому-передачі товару; організація закупівлі товарів на ярмарках НТФ; організація закупівлі товарів у закордонних навчальних фірм; організація інформаційних зв’язків між відділами; аналіз роботи відділу; складання звітності тощо.

Відділ продажу та реклами: дослідження ринку, вивчення основних сегментів та аналіз основних товарних груп місцевого ринку; формування асортименту товарів, розробка асортиментної політики; розробка рекламної політики навчально-тренувальної фірми; розробка елементів рекламної кампанії фірми; підготовка комерційної інформації для каталогів імітаційного підприємства; підготовка до ярмарку (бізнес-планування, кошторис, комерційна інформація для рекламних матеріалів і т.д.); здійснення документального оформлення процесу продажу товару; організація інформаційних зв’язків між відділами фірми; аналіз роботи відділу; звітність тощо.

Бухгалтерія: відкриття рахунків у банку; облік коштів на рахунках у банках; облік розрахунків з дебіторами і кредиторами; облік розрахунків з постачальниками і покупцями; облік розрахунків з підзвітними особами; документальне оформлення касових операцій; облік праці та її оплати; розрахунки з бюджетом, пенсійним фондом, фондами соціального страхування; облік товарно-матеріальних цінностей; облік основних засобів; облік фінансових результатів; фінансова звітність тощо.

Склад: оприбуткування товару; контроль якості та кількості закуплених товарів; зберігання товарів на складі, ведення картотеки товарів; документальне оформлення надходження товарів від постачальників; документальне оформлення відвантаження товарів зі складу; інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на складі; складання статистичної звітності для відділів фірми.

Відділ канцелярії: оформлення номенклатури справ певного структурного підрозділу; забезпечення процесу прийому та обробки вхідних та вихідних документів; здійснення процесу реєстрації кореспонденції; підготовка документів для відправки адресатам; оформлення документів щодо формування справ (оформлення заголовків справ, перевірка індексування справ, оформлення обкладинок справ, внутрішнього опису, завірюючого напису тощо); виконання обов’язків експедитора (передача документів за призначенням); виконання та облік копій документів.

Відділ секретаріату: складання організаційно-розпорядчих документів (накази, розпорядження, вказівки, постанови); складання інформаційно-довідкових документів; складання службових листів; прийом та передача інформації; прийом відвідувачів; підготовка нарад, засідань та переговорів; організація та проведення презентацій; підготовка інформації для керівника; усне спілкування.

Відділ кадрів: складання особистих документів (характеристика, автобіографія, резюме); заповнення особового листка з обліку кадрів; оформлення особових книжок працівників; складання наказів по ОС; знімання копій з документів по особовому складу; внесення записів до особової форми П2; оформлення особових справ працівників; оформлення відпусток працівників; оформлення пенсійних документів (подання, перелік документів про підтвердження стажу).

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group