ОГОЛОШЕННЯ

Для участі в конференції Вам необхідно до 21 березня 2016 року

 

  1. Оформити заявку на участь у конференції.
  2. Надіслати текст тез доповіді, представленого у електронному вигляді в одному примірнику на адресу оргкомітету або на електронну адресу: ntf@mail.lviv.ua

(наявність фото автора обов’язкова).

 

Заявка на участь в конференції

Прізвище_______________

Ім’я__________

По-батькові____________________

Навчальний заклад__________________________

Курс (спеціальність)_____________________________

Поштова адреса  ____________________________________

Тел. / Факс___________________________________________

Електронна поштова скринька_________________________________

Назва доповіді__________________________________________________________________________________________________________________________________________

До початку роботи конференції планується видання Програми конференції і Збірника матеріалів. Вартість одного екземпляра становить 40 гривень.

Вимоги до оформлення матеріалів

 

Обсяг друкованого повідомлення 2 повних  сторінки  друкованого тексту (1,5 інтервал), який має бути представлений у електронному вигляді за вище вказаною адресою (: ntf@mail.lviv.ua) і підготовлений в редакторі Місгоsoft Word  для Windows з версій не нижче 98. Формат паперу – А4. Шрифт – Тіmes New Roman Розмір шрифту 12 пт. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 2 см, зверху – 2,0 знизу – 2,0 см.

Вимоги до оформлення заголовку: Назва. Шрифт – Агіаl. Розмір шрифту 14. Пропустити одну строку. Прізвище, ім.’я, по батькові Учня, (Студента), курс, назва спеціальності, прізвище керівника, назва навчального закладу. Шрифт – Тіmes New Roman, жирний, курсив. Розмір шрифту 12. Через рядок текст статті. Адрес оргкомітету Україна, 79060, м. Львів, вул. І. Пулюя,36, Львівський професійний коледж готельно – туристичного та ресторанного сервісу, е-mail: ntf@mail.lviv.ua.

 

Звертаємо увагу авторів!

Використання таблиць має бути мінімальним. Формат таблиці лише книжковий

Номера сторінок у тезах не проставляються

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group