Педагогічний склад НТФ «Волинь»

Кінах Неля Володимирівна.- директор НТФ, завідувач відділенням економіки і підприємництва, кандидат економічних наук, доцент.  У 2002 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства (ТНЕУ) . Спеціальність за дипломом: магістр менеджменту організацій.. У 2010 році закінчила аспірантуру ННЦ Інститут аграної економіки НАН , захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. В 2012 р. отримала вчене звання доцента. Педагогічний стаж 13 років

Працює над методичною проблемою: Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств регіону

 

 

 

 

vikaВолошина Вікторія Миколаївна

Закінчила: Волинський інститут ім. В.Липинського у 2012 році

Спеціальність за дипломом: Фінансовий менеджмент

Кваліфікація – спеціаліст фінансового менеджменту

Категорія – викладач другої категорії

Педагогічний стаж роботи – 3 роки

Працює в ВТ НУХТ  з 2010 року

Викладає навчальні дисципліни: страхування, страхові послуги

Працює над методичною проблемою: Застосування теоретичних знань при проведенні практичних занять

 

levЛевичкіна Олена Валентинівна (фінансовий відділ)

Закінчила: Тернопільська академія народного господарства у 2003 році

Спеціальність за дипломом: Фінанси

Кваліфікація – економіст

Категорія – викладач вищої категорії

Педагогічний стаж роботи – 9 років

Працює в ВТ НУХТ  з 2004 року

Викладає навчальні дисципліни: інформаційні системи і технології у ФКУ, інформаційні системи і технології в обліку

Працює над методичною проблемою: Вдосконалення і наповнення інформаційної бази сайту

 

filinaФіліна Антоніна Олексіївна (відділ купівлі і продажу)

Закінчила: Львівська комерційна академія у 1998 році

Спеціальність за дипломом: Товарознавство і торгівля продовольчими товарами

Кваліфікація – товарознавець-комерсант

Категорія – викладач вищої категорії

Педагогічний стаж роботи – 27 років

Педагогічне звання – старший викладач

Працює в ВТ НУХТ  з 1999 року

Викладає навчальні дисципліни:комерційне товарознавство, комерційна діяльність, товарна політика комерційних підприємств

Працює над методичною проблемою: впровадження інтерактивних технологій у процесі викладання економічних дисциплін

 

veraДрагуля Віра Георгіївна

Закінчила: Тернопільський фінансово-економічний інститут у 1987 року

Спеціальність за дипломом: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності

Кваліфікація – економіст

Категорія – викладач вищої категорії

Педагогічний стаж роботи – 25 років

Працює в ВТ НУХТ  з 1982 року

Майстер виробничого навчання

Працює над методичною проблемою: Оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

 

innaШвайковська Інна Степанівна

Закінчила: Луцький державний політехнічний університет у 1997 році

Спеціальність за дипломом: Облік і аудит

Кваліфікація – економіст

Категорія – спеціаліст

Педагогічний стаж роботи – 1 рік

Працює в ВТ НУХТ  з 2013 року

Викладає навчальні дисципліни: бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

Працює над методичною проблемою: тематичний облік та оцінювання навчальної діяльності студентів

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group