Педагогічний склад НТФ «Іва»

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Вища освіта: що закінчив, рік закінчення, спеціальність, за дипломом

Вчене звання, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Здійснює керівництво відділами НТФ

1

Богдан

Олена

Владленівна

Київський торгово-економічний інститут, 1987, товароведення і організація торгівлі непродовольчими товарами

Спеціаліст

І категорії

Комерційний директор

Відділ закупівлі

Відділ збуту

Склад

2

Довгошей

Олена

Олександрівна

ВПУ №15 м.Чернігова, 2005, комерційна діяльність

Чернігівський державний технологічний університет, 2004, фінанси та кредит

Майстер виробничого навчання

Відділ закупівлі

Відділ збуту

Склад

Бухгалтерія

3

Золотарьова

Олена

Петрівна

Київський державний політехнічний інститут,1983,  обладнання і технологія зварювального виробництва

Майстер виробничого навчання

Відділ канцелярії

Відділ кадрів

4

Казаніна

Юлія

Василівна

ВПУ №15 м.Чернігова, 1999, комерційна діяльність

Чернігівський державний технологічний університет, 2004, менеджмент організацій

Спеціаліст

ІІ категорії

Відділ реклами

5

Лавренко

Тетяна

Григорівна

Гомельський державний університет, 1993, організація механізованої обробки економічної інформації Спеціаліст вищої категорії Керівник НТЦ

Директор НТФ

6

Сапріко

Світлана

Іванівна

Чернігівський державний технологічний універ-ситет, 2000, Облік і аудит

Спеціаліст

І категорії

Головний бухгалтер

Бухгалтерія

Каса

7

Галаган

Наталія

Вікторівна

ВПУ №15 м.Чернігова, 1996, секретар-референт

Чернігівський державний педагогічний університет, 2001, історія

Спеціаліст

ІІ категорії

 

Відділ канцелярії

Відділ кадрів

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group