Просимо надати Вашу відповідь на анкету до 21 березня 2016 року

«Про участь у  ХІV Всеукраїнському ярмарку НТФ та

Всеукраїнській практичній конференції  у м. Львові

12-15 квітня 2016 року

 

на адресу: НТФ «Солодкий рай» (ярмарок)

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу

вул. І. Пулюя, 38

м. Львів, 79060

e-mail: ntf@mail.lviv.ua

 

Анкета-опитування

для участі у ХІV Всеукраїнському ярмарку та  Всеукраїнській практичній конференції (м. Львів 12-15 квітня 2016 року.)

 

Просимо Вас вказати:

1.Чи будете Ви брати участь у ХІV Всеукраїнському ярмарку НТФ?

Так                 Ні

2. Повну назву навчального закладу
___________________________________________________________

3. Повну назву НТФ __________________________________________

4. ПІБ директора навчального закладу (повністю)
___________________________________________________________

5. ПІБ директора НТФ (повністю)

___________________________________________________________

6. Представництво (чисельність) учасників

– керівники: чол.   жін.  
– викладачі: чол. жін.  
– студенти: чол.   жін.  
– запрошенні:

(спонсори)

чол.   жін.  

Всього:               чол.                      жін.     

Разом:_________

7. Дата і час Вашого приїзду (з метою зустрічі)

Дата ________________ Час___________; Транспорт  _____________

Дата і час Вашого виїзду

Дата ________________ Час___________; Транспорт  _____________

  1. Вказати адресу навчального закладу, контактний телефон/факс, Е-mail:

__________________________________________________________________________________

Дата заповнення  __________________

Підпис (керівника навч. закладу)__________       ____________

Підпис (керівника НТФ)               __________       ____________

М.П.

Перелік учасників ярмарку/конфереції

 

Назва фірми   _________________________________

№ п/п П.І.П

Учасника ярмарку/конференції

Контактний телефон Е – mail: Примітка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Р. S. 1. Надати дані на українській та англійській мовах до загального каталогу ярмарку НТФ. Формат А4, Шрифт – Тіmes New Roman, розмір шрифта – 14, підготовлений в редакторі Microsoft Office Word.

  1. Для учасників конференції вислати фото доповідачів для збірника тез доповідей
Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group