Спеціальності, підготовка яких здійснюється в умовах НТФ «Солодкий рай»

Підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» здійснюється на базі повної  загальної середньої освіти за денною формою навчання  відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст».

На другому ступені учні навчаються 1 рік і здобувають робітничу професію 4131 «Агент з постачання», згідно ліцензії АВ №301218 з ліцензованим обсягом 60 чоловік. Підготовка робітничих кадрів за вище вказаними професіями здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти (ДСПТО 4131-01.00.00-2009).

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group