Спеціальності, підготовка яких здійснюється в умовах НТФ

I ступінь – робітнича професія на базі  9 та 11 класів:

Секретар керівника – Касир торговельного залу.

Навчання здійснюється в умовах  навчального магазину.

    Сфера професійної діяльності:

  •  діловодство, організація документообігу та архівні роботи.
  • торгівля непродовольчими, продовольчими   товарами

     (за видами).

Оператор комп’ютерного набору – Касир торговельного залу

   Сфера професійної діяльності:

  • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної  інформації
  • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих систем
  • торгівля непродовольчими, продовольчими товарами    

     (за видами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випускники  I ступеню (робітнича професія)  мають можливість продовжити    навчання  на ІІ ступеню.

II ступень – молодший спеціаліст з комерційної діяльності
на базі 11 класів та І ступеню (робітничою спеціальності)

Навчання здійснюється в умовах  навчально-тренувальной фірми (НТФ «Кальміус»)

 

Підготовка конкурентоспроможних  фахівців в умовах НТФ  «Кальміус» має такі переваги:

1.     Навчання максимально наближено до реальної роботи приватного підприємства, фірми (лише товари та гроші є віртуальними).
2.   Навчання здійснюється шляхом багаторазового тренінгу у виконанні окремих і комплексних комерційних операцій під керівництвом досвідченого викладача-інструктора.
3.   Навчання здійснюється у підгрупах, чисельністю 8-12 учнів, за двома навчальними циклами:

–       перший рік навчання – виконання кожним студентом окремих комерційних операцій за допомогою викладача інструктора та студентів старшого курсу;

–       другий рік навчання – виконання комплексних комерційних операцій з моделювання можливих фінансових та організаційних ситуацій в реально діючих фірмах та ін.

4.   Одночасно у відділах працюють учні 2 і 3 курсів: «старші» учні допомагають «молодшим» учням освоїти посадові обов’язки кожного відділу навчально-тренувальної фірми, що дає можливість сформувати в них організаторські здібності, професійну відповідальність

та ін.

5.    Практична робота в команді виховує колективний дух.
6.   В умовах НТФ учні мають можливість працювати за 6-8 робітничими професіями (по всіх відділах фірми) за ротаційним принципом, набираючись відповідного досвіду.
7.    Учні мають можливість вчитися виконувати всі комерційні операції, не боячись нанести фінансових збитків фірмі.
8.   Умови навчання, які створені в НТФ, вимагають від учня розуміння власної відповідальності, оскільки кінцевий результат, напрацьований у підгрупі, залежить від внеску кожного.
9.   Набуті ґрунтовні практичні уміння і навички формують найбільш підготовленого до самостійної роботи фахівця, що дає можливість випускникам у короткий термін адаптуватися до продуктивної професійної діяльності.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group