Спеціальності підготовка яких здійснюється в умовах НТФ «Волинь»

Підготовка фахівців за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» здійснюється на базі повної  загальної середньої освіти за денною формою навчання  відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст».

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group