Історія створення НТФ «Спокуса»

В рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федеративного Міністерства освіти, науки, технологій і досліджень Німеччини та Міністерства освіти України при активному сприянні Федеративного інституту професійної освіти Німеччини (ВІВВ) і товариства ім.Карла Дуйсберга, за допомогою фірми «Академія економіки Д-р П. Ран і Партнер ГмбХ», (ФРН) в 1995 році в Україні створені і почали працювати Модельні навчальні центри з навчально-тренувальними фірмами  з підготовки фахівців комерційної діяльності на базі Київського індустріально-педагогічного коледжу (нині КППК ім. Антона Макаренка), Вищого професійного училища №10 м. Черкаси (нині Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців), Вищого професійного училища №6 м. Запоріжжя (1996 рік).

Реалізація спільного  україно-німецького проекту з підготовки фахівців для сфери  бізнесу і підприємницької діяльності значною мірою вплинуло на формування нових сфер трудової діяльності, створення нових підприємств та організацій, що сприяло  реформуванню економіки України в цілому.

Метою  проекту було створення моделі нової в Україні технології професійної підготовки фахівців в галузі комерції та мультиплікації (розповсюдження) цього досвіду на інші навчальні заклади професійної освіти.

Діяльність навчально-тренувальної фірми сприяє оволодінню студентами професійними та практичними вміннями та навичками.

Така форма професійної підготовки, як навчально-тренувальна фірма (НТФ), останнім часом набула розвитку в Німеччині та інших країнах. Навчально-тренувальні фірми імітують роботу діючого підприємства, укладають між собою контракти, мають свою банківську систему, підтримують постійний зв`язок з центрами зайнятості, співпрацюють з навчальними фірмами інших країн.

У порівняння з іншими формами професійної освіти навчально-тренувальна фірма дає можливість працювати у відповідності з реальною виробничою діяльністю, допомагати встановленню ділових відносин між фірмами та формувати професійні навички, працювати більш продуктивно, особливо у сфері купівлі-продажу.

Навчальний процес у НТФ організований таким чином, що студенти знайомляться як із загальноприйнятими, так і новітніми методами  відповідної галузі. Студенти самостійно оволодівають операціями в усіх відділах тренувальної фірми на робочих місцях, під керівництвом викладача-інструктура, оволодівають досвідом праці у колективі,  прийняттям рішень, ліквідації конфліктів і т.д. Таким чином, професійне навчання здійснюється в процесі конкретної виробничої діяльності, з широким використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки та засобів комунікації.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group