Волинський технікум НУХТ

Волинський технікум НУХТ входить до складу Національного університету харчових технологій і є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівня молодший спеціаліст (ліцензія серії АЕ № 270183).

Основні установчі документами, що забезпечують умови діяльності ВТ НУХТ :

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2006 р. № 609 «Про реорганізацію Вищого професійного училища № 6 м. Луцька»;

– Наказ ректора НУХТу №14-к від 11 січня 2007 року «Про утворення Волинського технікуму Національного університету харчових технологій»;

– Положення про Волинський технікум НУХТ затверджене наказом НУХТ від 03.10.2011 р. № 175 «Про затвердження положень про коледжі і технікуми  НК НУХТ»;

– Довідка АБ № 325562 з  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), видана 22.02.2012 р.

Освітня діяльність навчального закладу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) інших нормативно-правових документах освітньої галузі, Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993 р.), Положенні про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Статутом Національного університету харчових технологій, а також власним Положенням про Волинський технікум Національного університету харчових технологій.

Головний корпус Волинського технікуму  НУХТ розміщений у приміщенні колишнього Луцького колегіуму (заснованого в 1608 р.),  який був найвідомішим навчальним закладом міста. Він славився багатою бібліотекою старовинних книг, театральними виставами, які  часто влаштовували студенти. Щодо програми навчання, то багато істориків вважають Луцький колегіум  одним  з перших вищих навчальних закладів Польщі, у якому здобули освіту чимало наших відомих  пращурів. У колегіумі викладались латинська, грецька, польська і церковнослов’янська мови, риторика, поетика, філософія, історія, географія, природничі науки. Значна увага приділялася музиці, хоровому співу, розвитку салонних манер, різних зовнішніх ознак освіченості, вмінню виголошувати промови. У Луцьку навчалась  навіть молодь зі Львова, Острога і Києва бо тут викладали   краще і безкоштовно. У колегіумі працювали відомі діячі: Бартоломій Навроцький – письменник, теоретик мови, Андреас Гашель –  видатний проповідник, вчитель Богдана Хмельницького і посередник в польсько-козацьких переговорах, Адам Станіслав Нарушевич – польський поет та історик.

Сучасна історія навчального закладу бере початок з 1965 року. За цей період підготовлено близько 20 тисяч кваліфікованих кадрів для народного господарства України.

Виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 02.04.1998 р. № 481 щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів та враховуючи потреби підприємницьких структур у висококваліфікованих фахівцях, наявність матеріально-технічної бази і педагогічних працівників, які володіють європейськими технологіями навчання, наказом Міністерства освіти України від 05.08.1999 р. № 281 професійно-технічне училище № 6 реорганізовується у вище професійне училище №6. У вересні 1999 року на базі училища створюється навчально-тренувальна фірма «Волинь» для підготовки молодших спеціалістів з галузі знань «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Комерційна діяльність» на основі модельної форми навчання за технологіями консультативної програми «TRANSFORM» (Німеччина).

У 2003 році підписана угода про співпрацю ВПУ № 6 із спілкою шкіл економічних ім. Оскара Лангего. Основними напрямами міжнародної діяльності стали спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами, підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у польських освітніх закладах, участь у міжнародних проектах.

На базі навчального закладу в 2003 році проходив регіональний , а в 2005 році – VIІ Міжнародний ярмарок навчально-тренувальних фірм.

З метою удосконалення системи ступеневої освіти в 2006 році утворено Волинський технікум НУХТ, який є відокремленим структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (наказ МОН № 609 від      10.08.2006 р.). Все майно технікуму є державною власністю.

Колектив технікуму  працює за річним планом роботи, розробленим  на основі  Комплексного  плану розвитку Волинського технікуму НУХТ, який включає розширення переліку спеціальностей, втілення нових інноваційних методів навчання, розвиток матеріально-технічної бази, удосконалення системи інтеграції з роботодавцями, розширення міжнародних зв’язків з навчальними закладами, підприємствами та організаціями.

Станом на 07.04.2014 року в навчальному закладі навчається 865 студентів, у т.ч. на денній формі навчання – 838, на заочній – 27 осіб.

До структури ВТ НУХТ входять:

– 6 відділень (економіки і підприємництва; інформатики і комп’ютерної техніки; харчових технологій; готельно-туристичного обслуговування; загальноосвітньої та довузівської підготовки);

– 8 циклових (предметних) комісій, з них 4 випускаючих.

Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» вперше була ліцензована у          2010 році (рішення ДАК від 02.07.2009 року, протокол№79). В даний час освітня діяльність із спеціальності здійснюється на основі таких документів:

  • Ліцензія МОН України АЕ №270183 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від27.06.2013р., протокол №105;
  • Сертифікат про акредитацію МОН України НД- І № 119011 відповідно до рішення ДАК від  07.2009 року, протокол№79;
  • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи НУХТ А00 №055375 від 19.04.2002 р.;
  • Витяг з Єдиного державного реєстру АБ №325562 від22.02.2012 р.;
  • Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 11-Д-117 від 25.01.2012 р.;
  • Санітарний паспорт технікуму, узгоджений з начальником головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Луцька та Луцького району 15.08.2013 р.

Загальна площа всіх приміщень, що використовуються в навчальному процесі, становить 9784,6 кв. м. Для забезпечення навчального процесу в технікумі функціонує 39 навчальних кабінетів, 15 лабораторій, 6 виробничих майстерень, спортивна та актова зали, навчальні: банк, бар, кафе, хостел; навчально-тренувальна фірма «Волинь», навчально-туристична фірма, музей, медичний пункт, їдальня, студентський гуртожиток.

В технікумі функціонує локальна мережа в яку об’єднано 184 ПК. Навчальні кабінети, комп’ютерні лабораторії, бібліотека, мультимедійна зала, кімната самопідготовки в гуртожитку та адміністративні кабінети мають вихід в глобальну мережу Інтернет. З жовтня 2011 року в навчальному закладі підключено безпровідний Інтернет Wi Fi. В 2014 році прокладено оптоволокнисту лінію зв’язку, яка дає змогу підвищити якість інтернет-комунікацій.

Так як  ВТ НУХТ є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій варто зазначити,  що випускники технікуму продовжують навчання в базовому університеті на денній або заочній формі за скороченим терміном навчання, а викладачі підвищують свій фаховий рівень на кафедрах НУХТ.

         Директором Волинського технікуму НУХТ є Корчук Ігор Васильович, 1946 року народження – освіта вища, «Заслужений працівник науки і освіти України». На посаді керівника вищого навчального закладу працює з 1993 року.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group